duminică, 8 septembrie 2019

Amintiri estive....

A venit și luna septembrie. Avem cu noi un bagaj important de amintiri din vacanță, cât să ne țină cald până în sezonul următor. Sau, cel puțin, așa ar trebui să fie. 
Însă, știți cum se întâmplă. Primul val de frig ne ia prin surprindere, următorul ne răcorește și pentru puțin timp ne binedispune, iar al treilea deja ne-a deprimat.
sursa: 123RF.com
Unde e căldura verii cu imprimeuri florale și leagăne fierbinți? Cu înghețată colorată și bere la halbă aburindă? Cu briză salină și foșnet umed de pădure...
În fine, știți despre ce vorbesc atunci când rămâneți blocați, cel puțin opt ore, într-un birou modern cu conversații răstite și aparatură sufocantă.
Sperlonga Hotel Aurora
Acela este momentul-cheie, cel în care plănuim nu o crimă, ci o ...altă vacanță. Chiar dacă va fi să fie doar peste un an.
Dar este și un moment în care ne putem aduce aminte de ceea ce a fost frumos și creierul nostru a selectat ca amintire (pentru că, să recunoaștem, uneori ne-am plictisit pe plaja cu infinite castele de nisip sau în pădurea din care răzbătea la ora fixă tânguirea cucului ori bătăile regulate în lemn ale ciocănitoarei).
Așa că eu vă propun câteva imagini din vacanța mea la mare, într-o localitate pe care o ador și unde merg de nenumărați ani: Sperlonga. Este o bijuterie pe coasta lazială, un loc unde se respiră cu adevărat.
Sperlonga orașul vechi
Iar pentru gurmanzi (ca mine)
Sperlonga bar cofetãrie Delizie al limone
Restaurant Il Tirreno
Restaurant Il Tirreno

Super rețete pentru cine are ochi să vadă și spirit de adevărat cunoscător.
Mie nu îmi lipsesc...😉
Vouă?


Iar pentru coloana sonoră a lunii, ceva vintage: click aici.


O toamnă frumoasă!!!!

________________________________________

________________________________________________________________________________

Ricordi estivi

Settembre è arrivato. Già...
Abbiamo con noi una quantità significativa di ricordi di vacanza, souvenir per tenerci al caldo fino alla prossima stagione. O, almeno, così dovrebbe essere.
Ma sapete anche voi quello che succede. La prima ondata di freddo ci coglie di sorpresa, la successiva ci rinfresca e ci fa star bene per un po' e la terza? Beh, la terza, addirittura, ci deprime.
Dov'è il caldo estivo con stampe floreali ed altalene brucianti? Con gelato colorato e birra in bicchiere ghiacciato? Con brezza salina e umido ronzio della foresta ...
Insomma, sapete di cosa sto parlando, soprattutto adesso che siete bloccati, per almeno otto ore, in un ufficio moderno con conversazioni "vivaci" ed apparecchiature soffocanti.
Questo è il momento chiave, il momento in cui non si prepara un delitto ma... un'altra vacanza. Anche se si parte tra un anno!
Ma è anche un momento in cui possiamo ricordare ciò che è stato bello e che il nostro cervello ha selezionato come un piacevole ricordo (perché, ammettiamolo, a volte ci rompevano un po' quella spiaggia da infiniti castelli di sabbia e la foresta con il suo cuculo lagnoso o il picchio a colpi di martello).
Quindi, vi propongo alcune foto delle mie vacanze al mare, in un luogo che adoro e dove vado da tanti anni: Sperlonga. È un gioiello sulla costa laziale, un posto dove si respira...Per davvero!
E per i buongustai (come me) altre immagini....
Super ricette per chi ha occhi da vedere e spirito da intenditore.
A me non mancano....😉
E a voi?

E per la colonna sonora del mese, basta cliccare sul link di sopra. Vintage!!!

Vi auguro un bellissimo autunno !!!!
________________________________________________________________________

Summer Memories

September came...
We have a significant amount of holiday memories to keep us warm until next season. Or, at least, so it should be.
But, you know very well what's happening. The first wave of cold wind takes us by surprise, the next one cools us down and for a short time conforts us, and the third one? It have already depressed us.
Where's the summer heat with floral prints and hot swings? With colorful icecream and cold beer? With salty breeze and wet sounds of forest ...
You know what I'm talking about, especially now when you get stuck at least eight hours in a modern office with animated conversations (not always pleasant ones!) and suffocating electronic devices.
This is the key moment, the one when we plan not a crime, but ... another vacation. Even if we talk about next summer!
But is also the time when we remember what was beautiful and our brain selected it as a good memory (let's face it, sometimes we got bored on the sunny beach with endless sand castles or in the quiet forest with a cuckoo's whiner tune and a woodpecker's regular beats).
So, let's see some pictures from my holiday in a place that I discovered many years ago and I still adore it. It is a gem on the Lazio coast, a simple spot where you just.. breathe.
And for the gourmets (like me), other photos....
Super recipes for those who have eyes to see and a true connoisseur spirit.
There's no a lack of it in me.....😉
What about you?

And for the soundtrack of the month, something vintage. Just click above.

I wish you a splendid autumn !!!!

duminică, 1 septembrie 2019

Bine v-am regăsit!

Ne-am întors, cred, cam toți de prin vacanțe.
Mai sunt unii care pleacă acum în căutare de locuri liniștite, de insule pierdute. Fericiți ei!
Noi ceilalți cu copii, căței, pisici și alte hangarale am umblat de nebuni pe plaje aglomerate, am montat corturi în pante abrupte, am mâncat pizza, înghețată și alte "delicatese" de vacanță.
Acum ne întoarcem la ale noastre și eu la ...Saigon.


Peste puțin timp începe școala și, cu ea, programul nostru în ritm sacadat precum roțile de tren: sculat, spălat pe dinți, mic dejun, drum la școală, treburi, muncă, drum la școală, teme, spălat pe dinți, culcat.
Iar în loc de fluierul controlorului de tren, soneria ceasului deșteptător.
Ne urnim mai greu, dar o facem.  De ce?
Simplu: pentru că e frumos. 
Orice început poate fi frumos. 
Orice anotimp își poartă în el propria rază de soare. Depinde de noi să o transformăm în lumină, să-i dăm cuvenita strălucire. Toamna este anotimpul culorilor, al viselor,  al rechizitelor școlare. 
Nu este loc pentru melancolii lungi, pentru depresii. 
Iar dacă ele ne încearcă, haideți la librărie să ne cumpărăm pixuri și creioane.
Nu reușim să scăpăm de tristețea ploilor lungi și a cerului plumburiu?
Soluția nu este o poezie de Bacovia꙳, nu....
Ci un film american, puțin mai vechi dar încă actual...
Un film cu multe nuanțe de culoare, cu straturi fine de umor și pozitivitate cât cuprinde.
Dacă nu l-ați văzut la vremea lui, acum este momentul.

Știu că mă repet, dar este filmul...toamnei. 

Aveți idei mai bune?


pentru trailer (prezentare): click aici


Iar pentru o Toamnă în New York un simplu click de mousse aici
________________________

(꙳) George Bacovia (1881-1957), poet format la școala simbolismului literar francez.

Plumb
Dormeau adânc sicriele de plumb,
Si flori de plumb si funerar vestmint --
Stam singur în cavou... si era vint...
Si scirtiiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb
Pe flori de plumb, si-am inceput să-l strig --
Stam singur lângă mort... si era frig...
Si-i atirnau aripile de plumb.
 (1916)


___________________________

Happy to see you!_________________________

Everyone is back from vacation (at least, I think so!).
There are a few who are leaving now in search of quiet places, of lost islands. Happy for them!
We, the others with children, dogs, cats and some "stuffs", went crazy on crowded beaches, set up tents in steep slopes, ate pizza, icecream and other holiday "delicacies".
Now we're back to our business and me to ... Saigon.
The school will start soon and so our program in the rhythm of the train wheels: wake up, brush the teeth, breakfast, go to school, work, work, go to school, homework, dinner, brush the teeth, go to sleep. 
Instead of the train conductor's whistle, the alarm clock...
We're trying every time, harder and harder, but we're still doing it. Why?
Simple. 
source: Daily Express
Because it's so damn beautiful!Any start can be wonderful in its particular way.

Every season carries on its ray of light. It is up to us to turn it into a ray of sunshine, to give it the proper radiance. 
Autumn is the season of colors, of dreams, of school supplies.
There is no place for long melancholy, for depression.

And if the anxiety finds us, let's go to the bookstore to buy pens and pencils!

Can't we get off the sadness of the long rains? The sorrow of a sky in the colors of lead?
The solution is not a poem of Bacovia꙳, no way!...
There is an American film, an older one but still actual ...
A film of many shades of color, of thin layers of humor and lots of positivity.
If you haven't seen it yet, now is the time.
source: Warner Bros.
I know I repeat myself, but it's the movie of the fall.
Any better ideas?


And, by the way, with two mouse clicks above you can see a funny trailer and hear a romantic <Autumn in New York>....

Have a wonderful week!
McL
______________________________________
(꙳) George Bacovia (1881-1957), Romanian symbolist poet


Lead


The coffins of lead were lying sound asleep,
And the lead flowers and the funeral clothes -
I stood alone in the vault ... and there was wind ...
And the wreaths of lead creaked.

Upturned my lead beloved lay asleep
On the lead flower ... and I began to call -
I stood alone by the corpse ... and it was cold ...
And the wings of lead drooped.
                                                 (English version by Valeriu Raut) Colțul...

Îmi plac colțurile. Nu sã stau la ele pe coji de nucã sau sã ascult bârfe.(😉) Ci ca o protecție. Biroul meu micuț l-am pus într-un colț, su...